Informatiegestuurde Handhaving 2020 WAAR KOERST U OP?

12.30 uur        Inloop met een broodje

13.00 uur        Welkom en opening door dagvoorzitter Lieke Sievers, burgemeester van Edam-Volendam,
                           oud-districtschef Politie Utrecht en oud-voorzitter veiligheidsdirectie Veiligheidsregio IJsselland.

13.10 uur        Het belang van informatie gestuurde handhaving (IGH) Plenaire aftrap door Peter Vogelzang,
                           plaatsvervangend voorzitter van het BOA-platform, oud-korpschef regio Utrecht en
                           oud-voorzitter raad van hoofdcommissarissen.
                           Hoe kunnen Handhaving en Toezicht slimmer en effectiever werken op basis van de aanwezige informatie?

13.20 uur        De praktijk van IGH
                           Wat kunt u leren van de ervaringen in Amsterdam en Den Haag? De betrokken projectleiders en leidinggevenden
                                 vertellen hoe zij IGH in hun organisaties hebben geïmplementeerd en welke valkuilen ze daarbij tegenkwamen. 
                         

14.20 uur        Koffiepauze en netwerken

14.40 uur        Implementatie van IGH in de eigen gemeente
                           Interactieve paneldiscussie aan de hand van stellingen en vragen uit de zaal.

15.30 uur       Innovatie in Handhaving | Laat u verbazen en inspireren door Ard Jol van Pandora Intelligence.
                          Hoe kun je met state-of-the-art handhelds optimaal gebruik maken van informatie uit open bronnen
                                
en hoe kan deze informatie het proces van informatiegestuurd werken versterken?
                                Wat is het effect als je aan deze open bronnen informatiescenario’s koppelt en wat is de meerwaarde
                                daarvan voor de beroepspraktijk?

15.55 uur        Afsluiting

16.00 uur        Borrel en netwerken

17.00 uur        Einde

Copyright © 2018  |   Radar bureau voor sociale vraagstukken    |     door >  Creapolis